Verbod R22

Mondiaal verbod R22 (Freon)

Het moment nadert waarop het gebruik van HCFK’s verboden wordt. Na 1 januari 2015 mogen deze koudemiddelen, zoals R22, niet meer worden gebruikt voor service- of onderhoudswerkzaamheden uw airco-systeem. Dit betekent dat alle airco's die nu draaien op het koudemiddel R22, dan niet meer kunnen worden bijgevuld of worden gerepareerd. Dit koelmiddel is, als het vrijkomt, bijzonder schadelijk voor de ozonlaag. Daarom zijn er onder het Montreal Protocol internationale afspraken gemaakt om deze schadelijke gassen uit te faseren. In de Europese ozonverordening uit 2009 staat een algemeen verbod op het gebruik of hergebruik van R22 vanaf 1 januari 2015. Wacht deze datum niet af, want na deze datum valt niet te garanderen dat uw installatie snel kan worden vervangen of omgebouwd.

Oplossing
Het verbod op R22 leidt tot een groot probleem. We merken nu al een toename van het vervangen van airco-installaties. Dat zijn bedrijven en particulieren die er op tijd bij zijn. Net als onze branche organisatie NVKL verwachten wij dat de installateurs van airco’s de grote vraag niet aan zullen kunnen en er een wachttijd ontstaat. Er is nog maar één jaar te gaan!

WH Airco kan voor u een Quick-scan uitvoeren:
          Stap 1: Wij brengen uw huidige situatie in kaart;
          Stap 2: U krijgt een maatwerkoplossing aangeboden;
          Stap 3: U ontvangt een vrijblijvende offerte;
          Stap 4. Wij installeren de gewenste oplossing.

WH Airconditioning is in staat om u van de juiste oplossing te voorzien. Mogelijk kunnen wij zelfs uw huidige installatie toekomstproef maken. Uiteraard is dit afhankelijk van uw specifieke situatie. Neem dan ook nu contact met ons op voor een Quick-scan. Er zijn momenteel verschillende stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid, zoals een Energie Investeringsaftrek (EIA). Daarnaast bieden ook mogelijkheden tot de lease van een complete installatie.